Siddartha Fietstochten 2023

Vorig jaar 2022 was er, toegegeven, een ietwat moeilijkere wandelzoektocht.
Dit jaar, op vraag van velen, een makkelijke fietstocht… of beter is er keuze voor drie fietstochten via de alom gekende fietsknooppunten.

Voor fanaten, die kiezen voor de 3 tochten, is er kans op een superprijs (zie verder).

De fietstochten brengen je naar Haacht (een brouwersgemeente vol leven),
naar Heist-op-den-Berg (kortbij maar weinigen zijn echt ‘op de berg’ geweest),
en naar Horst (met zijn middeleeuws kasteel en toeristische voltreffers onderweg).

Ontmoetingscentrum Siddartha (Bonten Osstraat 29 3128 Baal) is startpunt voor de drie fietstochten.. Er is parking voor wie met de auto naar het startpunt komt. En indien het je beter past, kan je desgevallend ook één van de fietsknooppunten op het parkoers als startpunt kiezen.

Inschrijving

Je kan je hier online inschrijven en betalen. Na controle van betaling ontvang je via e-mail alle informatie.

Je kan je ook aan het vertrekpunt inschrijven, elke zondag tussen 14u en 20u, op de Wijnzolder van Siddartha.

Wedstrijd

Met je inschrijving sponsor je niet alleen Siddartha, je kan ook deelnemen aan de wedstrijd. Bij elke fietstocht zijn er 5 eenvoudige controlevragen waarvan je de antwoorden noteert op het controleblad dat je ontvangt.

De controlebladen dienen leesbaar met vermelding van je volledige naam, e-mailadres en tel- nummer ten laatste op 15/08/2023 toe te komen op Siddartha – Bonten Osstraat 29, 3128 Baal en dit ofwel per post, ofwel afgifte aan het onthaal van Siddartha, ofwel per mail naar lukvanhagendoren@gmail.com.

De prijzen worden verloot onder de deelnemers, die voor elk van de fietstochten, waaraan werd deelgenomen, een volledig juist ingevuld controleblad hebben ingediend.
1. Voor elk van de drie fietstochten wordt onder de deelnemers een “ontbijt voor twee” als hoofdprijs verloot. Onder de resterende deelnemers worden tevens 5 personen uitgeloot voor een verassingsprijs.
2. Onder de deelnemers, die de 3 fietstochten hebben gereden, wordt de superprijs verloot: zijnde een ‘overnachting met ontbijt voor twee’ .

 

De winnaars worden persoonlijk verwittigd. De prijzen dienen afgehaald te worden tijdens de Siddarthafeesten (Bonten Osstraat 29 te Baal) hetzij op zaterdag 19/8/2023 hetzij op zondag 20/08/2023 tussen 12u en 20u bij het zomerterras van de Bier- und Weinstube alwaar je naar Luk vraagt. Niet op die data afgehaalde prijzen blijven eigendom van Siddartha.

De medegedeelde persoonsgegevens zijn enkel dienstig voor Siddartha (verwittigen van de winnaars) en worden overeenkomstig de privacywetgeving in geen geval aan derden doorgegeven.

Naar de inhoud springen