MSOC Vlaams-Brabant

Het Veerhuis-Siddartha vzw organiseert de laagdrempelige drughulpverlening in Vlaams-Brabant vanuit 4 centra met elk een deskundig en multidisciplinair team van artsen, psychologen en maatschappelijk werkers. De vzw heeft daartoe een overeenkomst met het RIZIV als Medisch Sociaal Opvangcentrum.

De revalidatiecentra voor verslaafdenzorg zijn bij de zesde staatshervorming de bevoegdheid geworden van de Vlaamse Gemeenschap sinds 1 juli 2014. Om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen en is er een overgangsperiode tot 31 december 2017, waarin de huidige regelgeving blijft gelden en het RIZIV de organisatie en opvolging op zich blijft nemen.

Aan het MSOC Vlaams-Brabant zijn er nog een aantal andere projecten verbonden:

Het Mobiel Ambulant Team

De werking van het Mobiel Ambulant Team werd opgenomen in het veiligheidscontract 1994 dat de stad Leuven met het Ministerie van Binnenlandse Zaken had afgesloten en wordt sindsdien door dat ministerie betoelaagd. Dankzij de MAT-werking kan het aanbod van het MSOC echt laagdrempelig worden gehouden en kunnen heel wat mensen naar het hulpverleningsaanbod van het MSOC worden toegeleid. Heel wat niet RIZIV-terugbetaalbare contacten (instuif, was, activiteiten, straatcontacten, huisbezoeken, …) zijn essentieel om een passend aanbod aan de doelgroep te bieden.

De werking van het MAT wordt financieel mee ondersteund door de gemeenten Leuven, Tienen, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Halen.

Het Spuitenruilproject

Het MSOC Vlaams-Brabant heeft een overeenkomst met het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid voor de organisatie van het Spuitenruilproject in Vlaams-Brabant.

Het MaPaproject

Het MSOC Vlaams-Brabant kreeg tussen 2012 en 2014 via het Fonds ter Bestrijding van Verslavingen het project betoelaagd: ‘Opvoedingsondersteuning aan druggebruikende ouders en hun kinderen in Vlaams-Brabant en deskundigheidsbevordering van de laagdrempelige hulpverlening aan druggebruikende ouders en hun kinderen in Vlaanderen’. Dat is een nogal ingewikkelde naam en daarom werd die veranderd in ‘MaPa-project’. Wanneer kinderen niet weten of ze mama of papa willen roepen ze soms ‘MaPa’, dat is in één woord waar het ons om gaat, de kinderen, de mama’s en papa’s.

Door de zesde staatshervorming werd ook dit Fonds naar Vlaanderen overgeheveld en zullen we het hopelijk vanaf 2015 kunnen verderzetten onder de vleugels van het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het MSOC Vlaams-Brabant