MSOC Vlaams-Brabant

Het Veerhuis-Siddartha vzw organiseert de laagdrempelige ambulante drughulpverlening in de provincie Vlaams-Brabant vanuit vier centra (Leuven, Diest, Tienen en Vilvoorde) met elk een deskundig en multidisciplinair team van artsen, psychologen en maatschappelijk werkers. Er is geen residentieel luik aan de hulpverlening, mensen die drugs gebruiken kunnen dus niet in de centra opgenomen worden.

De vzw heeft een overeenkomst met het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid als Medisch Sociaal Opvangcentrum Vlaams-Brabant. Meer informatie hierover kan je op de website vinden: MSOC Vlaams-Brabant

Aan het MSOC Vlaams-Brabant zijn er nog een aantal andere projecten verbonden:

Het Mobiel Ambulant Team

De werking van het Mobiel Ambulant Team is opgenomen in het veiligheids- en preventiecontract dat de stad Leuven met het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft en aan de vzw toevertrouwd.

Dankzij de MAT-werking kan het aanbod van het MSOC echt laagdrempelig worden gehouden in onze regio en kunnen er heel wat mensen naar het hulpverleningsaanbod van het MSOC worden toegeleid. Dat gebeurt onder meer door het aanbieden van niet door de ziekteverzekering terugbetaalbare activiteiten zoals instuif, was, douche, sport, groepsactiviteiten, straatcontacten, huisbezoeken, …

De werking van het MAT wordt financieel mee ondersteund door de gemeenten Leuven, Tienen, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort, Zoutleeuw en Halen.

Gezondheidsbevordering bij Injecterende Gebruikers (GIG)

De vzw heeft hiertoe een overeenkomst met het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid voor dit aanbod (verdeling veilig materiaal en recuperatie gebruikt materiaal, testing Hepatitis C en andere bloed overdraagbare ziekten, vorming).

MaPa

De vzw huisvest ook de werking van MaPa, in samenwerking met het netwerk geestelijke gezondheid voor jongeren in Vlaams Brabant ‘Yuneco’. MaPa zorgt ervoor dat in de vier ankerpunten intens met de cliënten rond het thema ouderschap wordt gewerkt. In ieder ankerpunt is er een medewerker aangeduid met als opdracht extra aandacht voor deze problematiek te hebben.

Concreet betekent dit dat ouderschap door de hulpverleners steeds wordt bevraagd. Druggebruik en ouderschap worden, dankzij de MaPa-methodieken, bespreekbaar gemaakt binnen de begeleidingen. De veiligheid van de kinderen wordt daarbij als prioriteit gesteld. De richtlijn blijft: ‘Ouders onrecht aan hun kinderen laten doen, is onrecht aan ouders doen’.
Andere extra taken in het kader van MaPa zijn het opvolgen van anticonceptie en het intensief opvolgen van zwangerschappen.

Meer informatie?
Heb je vragen in dit verband of wil je zelf een gesprek omtrent je gebruik of dat van mensen die je na aan het hart liggen kan je contact opnemen via: https://www.msoc-vlaamsbrabant.be/onze-centra

Ga naar de inhoud