Projecten Ethiopië

Ethiopië is een land in de hoorn van Afrika met meer dan 110 miljoen inwoners. Door de verbeterde gezondheidzorg en de sterke economische groei, is de levensverwachting er de laatste jaren sterk op vooruitgegaan. Volgens het United Nations Development Programme (UNDP) leeft 23,5% van de bevolking er onder de armoedegrens.

In augustus 1999 ging Siddartha, samen met 5 enthousiaste jonge Ethiopiërs, er aan de slag in de hoofdstad Addis Abeba. Sinds mei 2001 is Siddartha Development Ethiopia er ook een lokaal erkende NGO.

In januari 2000 zijn we gestart met ons eerste project voor alleenstaande moeders. Daarna kwam ons initiatief voor jonge vrouwen in de armoedeprostitutie, daklozen, rioolkinderen, aids-wezen. Alleen in de projecten in Addis hebben we op dit moment een 60-tal personeelsleden, allen Ethiopiërs, waarvan meer dan 40% van het personeel vroeger zelf deelnam aan één van de projecten.

Onze projecten:
Andinet – huisvesting en beroepsopleiding voor rioolkinderen
Ediget Fana – opleidingscentrum voor alleenstaande moeders
Glorieux – begeleiding van daklozen
Little Heaven – huisvesting en begeleiding van HIV besmette kinderen
Siddartha Youth – jeugdbeweging
Sociale Infrastructuur – bouw van toiletten en sanitair in de krottenwijken


Zou je graag deze video op DVD ontvangen voor gebruik op school of andere doeleinden? Contacteer ons!

Looking for information on Siddartha Development Ethiopia in Amharic language? Visit our Ethiopian website.

Ga naar de inhoud