Zorgcentrum

Zorgcentrum Siddartha VZW, voorheen bekend als de “Leefgemeenschap”, is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke handicap, met diverse erkenningen bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Het omvat een Tehuis Niet Werkenden (TNW), een Dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO) en een Dagcentrum (DC).

Binnen ons tehuis niet werkenden, “de Leef” (8 Bewoners), willen wij onze gasten begeleiden in de uitbouw van hun leven op het vlak van wonen, dagbesteding, relaties, vrije tijdsbesteding, … met andere woorden op alle domeinen van het leven en dit op maat van hun eigen mogelijkheden en wensen. In de begeleiding vertrekken we vanuit waarden als recht op privacy, ruimte voor het individu en respect voor de groep. De basis voor dit alles is werken aan een degelijke vertrouwensrelatie in een warme sfeer.

In de dienst inclusieve ondersteuning verblijven 4 personen in het gebouw De Meeuw. Het uitgangspunt daar is het ambulant ondersteunen van de bewoners op een inclusieve en meer zelfstandige wijze. Deze dienst kadert binnen het experiment dat momenteel in Vlaanderen loopt en werd gestart in september 2010.

In ons dagcentrum (8 VTE plaatsen, 10 gebruikers) ligt het accent op werken In verschillende ateliers waar onze gasten deelnemen aan zinvolle activiteiten die ook mee zorgen voor de leefbaarheid van onze voorziening. We hebben een viertal ateliers: Een buitenploeg die actief is in de serre, groenten en siertuinen, De keukenploeg die instaat voor de bereiding van alle maaltijden, het Bakkerij-confituur atelier waar diverse confituren, siropen, advocaat enz gemaakt worden. Deze ateliers liggen dicht bij hun dagelijks leven. Wat gisteren in de tuin gezaaid is, wordt later geoogst en verwerkt in de keuken of in de confituur. Onze oudere gasten zijn actief in de pluswerking, waar naast deelname in de verschillende andere ateliers ook een eigen werking op maat van senioren ontwikkeld wordt. Voor de verkoop van al onze producten hebben we verschillende evenementen ( De Siddarthafeesten en de Wintermarkt) en sinds kort staan we om de 14 dagen op de markt van Tremelo met een professioneel marktkraam.

Ons brood, onze confituren, onze advocaat, de marsepein enz. zijn zeer gegeerd bij vele sympathisanten en dus veel verkochte producten. Ondanks deze focus op werken, verliezen we in de begeleiding de hele persoon niet uit het oog: zijn gezin, zijn emoties, zijn hobby’s enz. krijgen ook een plaats in de aanpak.

Naast de professionele begeleiding, steunt de werking ook in grote mate op de inwonende broeders die de constante vormen voor onze gasten en op 10 tallen vrijwilligers die dagelijks actief zijn in de opvang van onze gasten en zo hen een ruimer netwerk bieden. Zonder deze inzet zou De leef, de leef niet zijn.

We werken actief samen met verschillende andere voorzieningen in de regio en in Vlaanderen: Begeleid Werken (Magda project), De Semi – industriële Werkplaats in Herent, Het ROG en haar verschillende werkgroepen, PPG , Het project “Samenwerkingverband Zorg Oost Brabant”, De gemeentelijke adviesraad Tremelo…. Hiermee willen we werken aan meer en betere zorg in onze voorziening en in de regio.

De werking van Leefgemeenschap Siddartha is maar financieel mogelijk dankzij de ondersteuning van VAPH, de Koepel Siddartha, Cera Foundation (voor het marktproject), United Fund (voor het busje) en de vele mensen die ons steunen met giften en via aankopen van onze producten.

Contact gegevens:
Zorgcentrum Siddartha VZW
Bonten Osstraat 29
3128 Baal
016/53.11.27

Contactpersonen:
Aanmeldingen: aanmeldingen@apojo.be
Siddartha Wonen: elke.mertens@apojo.be
Dagcentrum Siddartha + Winkel: ellen.peeters@apojo.be
Stage aanvragen woonteam: wonen@apojo.be
Stageaanvragen dagcentrum: actief@apojo.be
Vrijwilligers (ook in het kader van schoolopdrachten!): vrijwilligers@apojo.be

 

Erkend en gesubsidieerd door:

Ga naar de inhoud