Het Duolegaat Of Vzw-Legaat

Overweegt u een schenking te doen aan Siddartha en tegelijkertijd uw andere erfgenamen te bevoordelen?

De mogelijkheid bestaat in Vlaanderen om een testament op te maken waarbij U uw vermogen verdeelt tussen éénn of meerdere erfgenamen en een erkende instelling of vzw. De successierechten van uw erfgenamen die kunnen oplopen tot 65% kunnen via een testament ten laste worden genomen door onze erkende vzw. Dit allemaal op voorwaarde dat wij als erkende vzw de volledige successierechten overnemen en betalen.

Bij de redactie van een duo-legaat zijn volgende vier elementen essentieel:

  • de erflater stelt een testament op (rekening houdend met zijn beschikbaar deel);
  • hierin legateert hij een gedeelte van zijn vermogen aan wettige erfgenamen of derden;
  • vervolgens vermaakt hij een legaat aan vzw Siddartha Â
  • onder de last voor vzw Siddartha de successierechten op de legaten aan de wettige erfgenamen of derden te betalen.

Een groot voordeel bij een duolegaat ligt hem bij het percentage aan belasting voor een vzw (8,8%) en een natuurlijk persoon (tot 65%).
Hoe groot dit verschil voor een natuurlijk persoon, hangt of van de graad van verwantschap en het bedrag van de erfenis.

Voorbeeld 1
Frans V. uit Edegem is weduwenaar en heeft geen kinderen. Hij wenst een geldsom van 250.000,00€ na te laten aan zijn neef Michel E. .
Bij een gewoon legaat laat Frans de volledige som van 250.000 euro na aan Michel. Die betaalt 142.500 euro aan successierechten. Hij houdt dus 107.500 euro over.
Bij een duolegaat wordt aan Michel een som van 150.000 euro gelegateerd, vrij van successierechten en kosten. Daarnaast wordt 100.000 euro gelegateerd aan vzw Siddartha, die ook de successierechten en de kosten moet betalen die verbonden zijn aan het legaat ten gunste van Michel. Michel ontvangt 42.500 euro meer dan in het geval van een gewoon legaat. Vzw Siddartha betaalt de successierechten op het eigen legaat en op het legaat van Michel, zegge 86.300 euro.
Vzw Siddartha houdt uiteindelijk nog 13.700 euro over. Zowel Michel als vzw Siddartha hebben dus voordeel bij het duolegaat. Er wordt 56.200 euro aan successierechten bespaard.

Voorbeeld 2
Stel: Robert V. heeft een zoon Kenny V. en een vermogen van 1.000.000 euro.
In het geval van een gewoon legaat zou Kenny 222.000 euro aan successierechten betalen, en
778.000 euro overhouden. Robert zou echter ook een duolegaat kunnen opnemen in zijn
testament, waarbij hij 800.000 euro nalaat aan Kenny en 200.000 euro aan vzw Siddartha. Kenny zou dan 800.000 euro krijgen, vrij van successierechten, dus 22.000 euro meer dan in het eerste geval. Vzw Siddartha  zou 185.600 euro aan successierechten betalen en 14.400 euro overhouden. Dit betekent een besparing van 36.400 euro aan successierechten.

Uw notaris kan u ongetwijfeld verder helpen…

Ga naar de inhoud